Το Εργαστήριο “Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής” (ETOSlab) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, θα ήθελε να σας προσκαλέσει στο πρόγραμμα που διοργανώνει η μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Leaders.

Η Future Leaders είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στοχεύει να βοηθήσει τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους ΜΠΣ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να γίνουν οι μελλοντικοί ηγέτες στον επιχειρηματικό και κοινωνικό στίβο της χώρας μας. Να δημιουργήσει μια νέα κοινωνία επαγγελματιών που θα έχουν ευκαιρίες ενδυνάμωσης των γνώσεών τους και προοπτικές ένταξής τους στην επαγγελματική κοινότητα. Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία και με την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών της αγοράς, οι εν δυνάμει ηγέτες εντοπίζουν και αναπτύσσουν στην πράξη τις ηγετικές τους δεξιότητες, μέσα από πρακτικά projects με κοινωνική διάσταση, που έχουν ως αποδέκτες τοπικούς φορείς και ΜΚΟ.

Το περιεχόμενό του συνίσταται στην εμπειρική επιμόρφωση των συμμετεχόντων φοιτητών (με coachers στελέχη επιχειρήσεων) και, εν συνεχεία, στην από κοινού επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που απευθύνονται σε προεπιλεγμένους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και φορείς με σημαντική κοινωνική επιρροή, με απώτερο σκοπό την παροχή κοινωνικού έργου.

Εκ μέρους της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ETOSlab,
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Ειρήνης Φαφαλιού

futureleaders

 

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Κύκλου Nοεμβρίου 2016