Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ETOΣ) δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και διάχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και της καινοτομικής και στρατηγικής γνώσης, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εξειδικευμένους φορείς της Οικονομίας. Πρωταρχικός στόχος του είναι να παρέχει τόσο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και πρακτική εμπειρία στο πλαίσιο τριών πυλώνων δραστηριοτήτων:

Έρευνα

Το ETOΣ αναπτύσσει δράσεις πρακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και συνεργάτες από ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές συνεργάζονται για την παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης με επίκεντρο θέματα αιχμής που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος, οι παραγωγοί αγαθών τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και οι διαμορφωτές πολιτικών οικονομικής στρατηγικής.

Ενημέρωση

Το Εργαστήριο διοργανώνει συνέδρια, “workshops” και σεμινάρια. Βασική του φιλοδοξία είναι να κρατά ενήμερους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, Έλληνες και ξένοι ερευνητές, επιχειρηματικοί ηγέτες και στελέχη οργανισμών και φορέων, προσκαλούνται να δώσουν διαλέξεις σε καίρια ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς δράσεις του EΤΟΣ. Ακόμη, το ΕΤΟΣ παρέχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο μέσω των δράσεών του όσο και από την ιστοσελίδα του.

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο ενθαρρύνει τους φοιτητές και γενικότερα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και της Οικονομίας μέσα από πρακτικές-βιωματικές εμπειρίες. Οι φοιτητές, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε άτομα που στερούνται επιχειρηματικής γνώσης και επιθυμούν να την αποκτήσουν με στόχο την υλοποίηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη κατάλληλης οικονομικής στρατηγικής και τη διάχυση τεχνολογικών και καινοτομικών επιτευγμάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μία μοναδική μαθησιακή εμπειρία για τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση τους σε πραγματικές καταστάσεις. Εκτός των άλλων, το ΕTΟΣ παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής.

Όλοι όσοι το επιθυμούν, φοιτητές, ακαδημαϊκοί και ανεξάρτητα άτομα ή φορείς, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην κοινότητα του EΤΟΣ και να γίνουν συνοδοιπόροι σε ένα μοναδικό ταξίδι στη χώρα της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της οικονομικής στρατηγικής.