Νέα

­

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τo Πρόγραμμα της Future Leaders

Το Εργαστήριο “Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής” (ETOSlab) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, θα ήθελε να σας προσκαλέσει στο πρόγραμμα που διοργανώνει η μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Leaders. Η Future Leaders είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στοχεύει να βοηθήσει τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους ΜΠΣ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να γίνουν οι [...]

Νέα|0 Comments

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας” του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Το Τµήµα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2016-2018. Στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της [...]

Νέα|0 Comments

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική” του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy) για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2016- 2018. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, με έμφαση [...]

Νέα|0 Comments