Κλαίρη Οικονομίδου

Η Κλαίρη Οικονομίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τα τέλη του 2009 έως και το 2014 ήταν Επίκουρος Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα. Πριν γίνει μέλος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ήταν Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (Utrecht School of Economics, Utrecht University) στην Ολλανδία από το 2004 μέχρι και το 2009. Αρχές του 2004 και για έξι μήνες ήταν ασκούμενη στη EUROSTAT (EU Commission) στον Τομέα Εμπορίου στο Λουξεμβούργο.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Milwaukee (2004), Masters στην Οικονομική Επιστήμη (M.A.) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2000), και βασικό πτυχίο (BSc) στα Μαθηματικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στα πεδία της Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης και Διεθνούς Εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα έρευνά της μελετά το ρόλο της παραγωγικότητας, τεχνολογίας, αποδοτικότητας και εμπορίου στη μεγέθυνση των χωρών (βιομηχανιών).

Στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά διδάσκει Μακροοικονομική Θεωρία Ι (2ο έτος), Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη (4ο έτος), και Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής (4ο έτος). Είναι, επίσης, οργανώτρια των Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, υπεύθυνη για την ιστοσελίδα του Τμήματος, και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος Erasmus Placement.

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως European Economic Review, Journal of Development Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, μεταξύ άλλων, και χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς (ERC grant) και εθνικούς (ESPA) πόρους.

Για πλήρες βιογραφικό, επισκεφτείτε: www.economidou.com