Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Οικονομικά από το Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M Sc.) Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής με πλήρη υποτροφία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπήρξε μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ έχει διδάξει στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και έχει παρουσιάσει το έργο της σε πλειάδα διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν στην Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και έχει λάβει σειρά ετεροαναφορών.