Το εργαστήριο διοργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που άπτονται των αντικειμένων της εpιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις.