Κυριάκος Δρίβας

Ο Κυριάκος Δρίβας είναι ειδικός σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και συνεργαζόμενος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διετέλεσε επισκέπτης οικονομολόγος στην Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εργάστηκε εκτενώς πάνω σε θέματα επαναπροσδιορισμού της βάσης δεδομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εμπειρική μελέτη της διαχείρισης της καινοτομίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Berkeley (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Πόρων) και κατά το παρελθόν διετέλεσε Μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Πειραιώς, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής Έρευνας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά συμπεριλαμβανομένου του Nature.

Personal Webpage:

https://sites.google.com/site/kyriakosdriv/