Πάνος Χουντάλας

Ο Πάνος Χουντάλας είναι ερευνητής και διδάκτορας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2010), MBA (2004) και βασικού πτυχίου (2000) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές (JCP, BFJ κλπ.). Διαθέτει εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (EQUAL, INTERREG III B, ARTICLE 6 κλπ.). Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά με την ίδρυση καινοτομικής εταιρείας ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών, Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Μάνατζμεντ Τουρισμού.