Κατά καιρούς, έχουμε συνεργαστεί ή συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους φορείς ανάπτυξης της δυναμικής, καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Αυτού του τύπου οι συνεργασίες ενισχύουν την πρακτική πλευρά της επιχειρηματικότητας και για αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία επέκτασης του δικτύου των συνεργασιών μας, εντός και εκτός Ελλάδας, προς όφελος των φοιτητών μας και άλλων ενδιαφερομένων.

Μερικοί από τους συνεργάτες μας: